Co

CO razem możemy zrobić

Business English

specjalistyczne szkolenia z języka biznesu o różnym poziomie zaawansowania, skierowane do pracowników i kadry zarządzającej firm, związane ze stanowiskami jakie zajmują lub nakierowane na uzyskanie certyfikatów z języka biznesu BEC, LCCI.

Przykładowe elementy programu angielskiego języka biznesu dla firm:

 • Business Correspondence (korespondencja w języku angielskim) - układ przestrzenny listu, pisanie CV, listów motywacyjnych, sprawozdań, notatek służbowych, mali, zamówień, protokołów, gramatyka, styl i ton itd.
 • Finance and Accounting (finanse i księgowość) - rozliczenia księgowe i finansowe, amortyzacja, kondycja finansowa firmy, auditing, aktywa
 • Taxes – podatki, systemy podatkowe w Polsce i US oraz UK
 • Capital Markets (rynek kapitałowy) - akcje, obligacje, opis zmian na rynku pieniężnym, giełda
 • Your Company (opisywanie firmy) - struktura organizacyjna, działy, historia, plany na przyszłość, sytuacja ekonomiczna firmy, formy prawne przedsiębiorstw, korporacje, firmy międzynarodowe
 • Multinationals – międzynarodowe korporacje, fuzje, przejęcia
 • Marketing and Advertising (marketing i reklama) - 4P, język reklamy, SWOT
 • Negotiations - (negocjacje) - prezentowanie opinii, prezentowanie własnego stanowiska, odrzucanie/przyjmowanie propozycji partnera w negocjacjach
 • Presentations - (prezentacje) - techniki, multimedia, czyli co należy czynić i jak formułować myśli, aby dobrze wypaść podczas prezentacji
 • Describing Graphs/Figures/Numbers (opisywanie wykresów, danych liczb)
 • Describing Products (opisywanie produktów) - opis cech produktów

Każdy z tych modułów może być poszerzony o elementy języka branżowego, związanego z profilem działalności firmy.

Technical English

Na ten kurs składa się kilka komponentów np. proces produkcyjny, obsługa i budowa maszyn, praca nad rozwojem produktów, kontrola jakości, BHP, logistyka, usługi, procedury, innowacje i inne - wzbogacone o język branżowy właściwy dla danego przedsiębiorstwa.

Medical English

Dla lekarzy i pielęgniarek, branży farmaceutycznej, fizykoterapeutów i innych osób związanych z medycyną, terminologia medyczna ułatwiająca komunikację w miejscu pracy.

Szkolenia w innych językach: rosyjski, hiszpański, niemiecki, włoski

 • Business Meetings (narady, spotkania biznesowe)
 • Telephone Conversations (rozmowy telefoniczne) – odbieranie telefonów, robienie notatek etc.
 • Business Travel - (podróże służbowe) - na lotnisku/dworcu, rezerwacje, w hotelu, itp.)
 • Business Lunches/Dinners - (spotkania przy lunchu/kolacji) - angielski w restauracji
 • Small Talks – rozmowy nieformalne
 • People at Work - opis stanowiska, zakresu odpowiedzialności, etyka pracy, płace, negocjacje płącowe
 • Informal Business English - (język nieformalny biznesu) - rozmowy nieformalne, phrasal verbs, język ciała
 • Banking - bankowość
 • Diplomacy - język dyplomacji i oficjalnych spotkań
 • Business Law - prawo spółek, umowy, język prawniczy w biznesie
 • HR – zarządzanie zasobami ludzkimi, rekrutacja, system wynagrodzeń, motywacji pracowników, szkolenia, świadczenie pracownicze, ocena pracownika

Legal English

Kurs obejmuje przeróżne zagadnienia prawnicze, umowy, język prawniczy w biznesie, sądownictwo, kodeksy, struktury i prawo unijne.

IT English

Dla osób pracujących w branży teleinformatycznej. Specjalistyczna wiedza techniczna z dziedziny informatyki i multimediów.

English for tourism, hotel and catering

Skierowany do pracowników związanych z sektorem turystycznym, hotelarstwem i obsługą gości.