Jak

Jak organizujemy zajęcia?

 • regularne spotkania odbywających się z różną częstotliwością, w zależności od Państwa potrzeb i celu szkolenia:
  • 1, 2 lub 3 razy w tygodniu, 1 spotkanie może trwać 45 min., 1 pełną godzinę lub 2x45 min. - gdy kurs obliczony jest na co najmniej kilka miesięcy.
  • krótkie, kilkudniowe lub kilkutygodniowe intensywne szkolenia.
 • jednodniowe intensywne szkolenie wybranych umiejętności, tzw. crash courses, np.: prezentacje, wyjazd służbowy, negocjacje.
 • pakiet składający się z kilku elementów, np.: regularne spotkanie plus kilka godzin (w tygodniu lub miesiącu) dodatkowych konsultacji, które będzie można wykorzystać w zależności od potrzeb pracowników np.: na przygotowanie prezentacji, konwersacje, szkolenie umiejętności praktycznych itd.
 • bloki programowe, obejmujące te aspekty języka, które są potrzebne w danej firmie – np. rachunkowość, marketing, przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość, produkcja itp. lub podzielone według klucza umiejętności językowych - blok konwersacji oraz gramatyki wraz z korespondencją biznesową formalną i nieformalną (mail, raport, notatka służbowa, zapytanie ofertowe itd.).

Jaka liczebność grup?

Program MANAGER PLUS ze względu na swój autorski charakter to szkolenie typu 1 na 1 (One-to-One), ewentualnie 1 na 2.

W programie RED TEAM grupy nie powinny przekraczać 6-7 osób. Ważne, żeby pracownicy je tworzący mieli zbliżone umiejętności oraz cele językowe.

Co dodatkowo gwarantujemy w ramach kursu?

 • opracowanie autorskiego programu dostosowanego do potrzeb klienta,
 • przeprowadzenie lekcji pokazowej na życzenie klienta,
 • dojazd nauczyciela do siedziby firmy,
 • nowoczesny sprzęt multimedialny,
 • dodatkowe materiały szkoleniowe,
 • dodatkowe bezpłatne konsultacje indywidualne,
 • rekrutacja (ocena stopnia zaawansowania językowego pracowników firm/klientów i podział na grupy),
 • stałe monitorowanie postępów w nauce pracowników,
 • sporządzanie semestralnych raportów dotyczących frekwencji i przerobionych tematów/materiałów, a także wyników testów sprawdzających wraz ze wskazówkami dotyczącymi dalszej nauki,
 • wystawienie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo i ukończenie kursu wraz z oznaczeniem poziomu.