Ty

Funkcjonalność i komunikacja - to najważniejsze dwa słowa w naszym podejściu do nauki języka.

TY


Program szkoleń dopasowany jest do potrzeb klienta jak i stopnia znajomości językowej uczestników kursu.

Program MANAGER PLUS

Skierowany jest do kadry zarządzającej i innych specjalistów w firmach, posługujących się językiem angielskim na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym (pre-intermediate, intermediate, advance, proficiency). Składają się na niego zagadnienia biznesowe, dopasowane do potrzeb uczestników programu, omawiane w języku angielskim. Program jest autorski i tworzony jest na podstawie doświadczeń i wiedzy oraz kwalifikacji naszych trenerów. Obejmuje naukę specjalistycznego słownictwa, gramatyki, analizę case studies, ale także zagadnień biznesowych i swobodnej komunikacji na tematy biznesowe po angielsku. Rozwija też umiejętności potrzebne na stanowiskach kierowniczych np. prezentacje czy negocjacje. W program biznesowy wplatane są również zagadnienia branżowe właściwe dla danej firmy. Opiera się głownie na materiałach własnych, podręcznikach dodatkowych materiałach: żywym języku z radia (BBC) i telewizji (Bloomberg, BBC, CNN), multimediach. Szkolenie typu One-to-one.

Program RED TEAM

Dla pracowników oferujemy program języka ogólnego, biznesu lub innego specjalistycznego red team, na wszystkich poziomach. W zależności od uczestników kursu i celu szkoleń obejmuje zagadnienia ogólne lub biznesowe albo też branżowe, dostosowane do potrzeb firmy i pracowników tak, aby odpowiadały wykonywanej przez nich pracy. Może też koncentrować się na poszczególnych dziedzinach języka biznesu np. angielski w księgowości, marketingu, bankowości etc.