Tłumaczenia ustne

TŁUMACZENIA USTNE

Robimy, co do nas należy i robimy to dobrze.
Od kompetencji tłumacza podczas negocjacji, spotkań biznesowych, konferencji, delegacji, wizyt zagranicznych, targów czy szkoleń zależy często powodzenie Twojego projektu. Dlatego my współpracujemy tylko z najlepszymi. Zapewniamy tłumaczenia ustne na najwyższym poziomie. Ich specyfika wymaga od tłumacza nie tylko wyjątkowych kompetencji językowych, dużej znajomości tematu tłumaczenia, wiedzy specjalistycznej, ale też szczególnych predyspozycji, kultury osobistej i językowej, opanowania, dobrej dykcji oraz, szczególnie w przypadku tłumaczenia symultanicznego, doskonałego przygotowania technicznego. Z takimi tłumaczami współpracujemy. Sprawdzonymi i doświadczonymi. (zamów)

W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina zegarowa (60 minut), a dla tłumaczeń symultanicznych – blok czterogodzinny.

Każda rozpoczęta jednostka tłumaczenia liczona jest jako całość. Minimalny czas pracy w przypadku tłumaczeń konsekutywnych to 4 godziny.

Tłumaczenia ustne, jakie oferujemy:

  • KONSEKUTYWNE – tłumaczenie, w którym mówca, co jakiś czas robi przerwę w wystąpieniu, podczas której tłumacz ma czas na przekład. Nie jest wymagany wynajem sprzętu, ani konieczna obecność drugiego tłumacza.
  • SYMULTANICZNE – tłumaczenie niemalże równoczesne z tekstem wygłaszanym (głównie konferencje i seminaria). Wymaga ono specjalistycznego sprzętu kabinowego i nagłośnieniowego oraz obsługi przez przynajmniej dwóch tłumaczy.

    Podczas negocjacji i spotkań biznesowych stosuje się najczęściej tłumaczenie SZEPTANE tj. przekładanie na bieżąco szeptem dla niewielkiej grupy słuchaczy wypowiedzi prelegenta, bez użycia specjalistycznego sprzętu.

  • WYJAZDOWE – obejmuje nie tylko tłumaczenie oficjalnych spotkań i konferencji wyjazdowych, ale i pomoc językową w sytuacjach mniej oficjalnych (w czasie kolacji, bankietów, spotkań nieformalnych).