Formularz wyceny

Opcje tłumaczenia
zachowanie układu strony, przetłumaczenie wszystkich tabel i rysunków i umieszczenie ich w tłumaczeniu
teksty przeznaczone do publikacji to takie, które mają zostać utrwalone na jakimś nośniku i udostępnione szerszemu gronu odbiorców, czyli teksty drukowane w czasopismach, periodykach czy książkach, udostępnione na stronie www etc. Winny być one poddane wielopoziomowej korekcie, w tym przez naszych weryfikatorów oraz native speakera, czyli rodzimego użytkownika danego języka, dla którego język weryfikowanego tekstu jest ojczysty
sprawdzenie tekstu przez rodzimego użytkownika danego języka
Opcje tłumaczenia

Dopiero po odesłaniu przez Zleceniodawcę akceptacji warunków tłumaczenia, zlecenie zostaje uznane za przyjęte do realizacji.